Projekt i wycena


Projekt i wstępna wycenę montażu automatycznego nawadniania wykonujemy bezpłatnie. Pierwszą, orientacyjną ofertę zazwyczaj wysyłamy mailem. Do jej przygotowania potrzebujemy następujących informacji: 

  • szkic działki z zaznaczeniem znajdującego się na niej domu i innych obszarów wyłączonych z podlewania (bruk, domki i zabawki ogrodowe itp.), oraz z podziałem  pozostałej powierzchni na trawniki i inną roślinność; istotne jest podanie wymiarów lub zachowanie jednej skali całego rysunku (proszę ja podać na szkicu);
10 litrów/ ile sekud
10 litrów/ ile sekud
  • parametry źródła wody (ciśnienie [w barach = w atmosferach], wydajność [litry/minute] patrz rys. wraz z zaznaczeniem ujęcia na szkicu; proszę napisać czy jest to własna studnia czy wodociąg;
  • zaznaczony na szkicu możliwy punkt poboru prądu 230V (gniazdko lub puszka elektryczna) znajdujący się wewnątrz lub na zewnątrz, w zależności od  preferowanej lokalizacji sterownika;lokalizacja działki (miejscowość), opis gruntu (piasek, glina) i zagospodarowania terenu (ogród już założony, tylko trawnik, dzika roślinność itp.).


Jeśli odpowiednie informacje nie są dostępne z przyjemnością omówimy się na spotkanie i samodzielnie wykonamy szkic ogrodu jak również pomierzymy wymagane parametry ujęcia wody.  Wydłuży to jednak proces przedstawiania wstępnego kosztorysu.

 

y>